2015-16: Escoles, ajuntaments, colles i centres cívics


PlaMkt2015-16.jpg

L'equip del Castelloscopi hem aprovat recentment el pla de màrqueting del proper any. Hem establert quins són els objectius pels propers mesos, com hi arribarem, i qui ho farem. I ja ens hem posat mans a la feina!


Per començar, volem seguir millorant el Castelloscopi. Cal reduir-ne el temps de muntatge mantenint-ne el seu volum (cap en una furgoneta domèstica), i per això ens hem marcat millores pel que fa a la fixació de les pantalles del tronc i el pom de dalt, així com valorar un possible terra de fusta per les pantalles de pinya interiors. També cal millorar el tema de l'àudio, reduint-ne el cablejat i buscant solucions amb auriculars inalàmbrics.


En segon lloc, ampliarem les edats al que va destinat el taller pedagògic, adaptant-lo o fent-ne versions per cada a edat. Així podrem oferir més sessions per escoles. Sessions del taller que seguirem fent de forma gratuïta per les escoles de l'entorn de la colla impulsora, els castellers del Poble-sec, i que també oferirem a altres colles castelleres interessades, perquè reprodueixi el model d'èxit fet al Poble-sec (ja hi ha 5 nenes noves a la colla i els respectius pares gràcies a les primeres sessions fetes el passat mes de maig).


En tercer lloc, apostarem per vendre els tallers del Castelloscopi a poblacions sense colla castellera pròpia, mitjançant les administracions locals, perquè així un espai municipal aculli el Castelloscopi i les escoles hi vagin passant a gaudir del taller.


Finalment, també obrim el meló de les exhibicions guiades. La immersió castellera que ofereix el Castelloscopi, així com els valors que s'hi transmeten, són interessants també per la població adulta, sobretot per aquella que no coneix massa el fet casteller. Començarem a buscar espais, com centres cívics, que puguin acollir el Castelloscopi i organitzar-ne exhibicions guiades, on el públic n'entengui tots els detalls i pugui resoldre tots els dubtes que tingui.


En resum, que el curs 2015-16 és el curs del Castelloscopi. 9 mesos on milers de nens i nenes poden impregnar-se dels valors que es deriven dels castells, on molts adults podran conèixer detalls del fet casteller molt difícils de conèixer si no es forma part d'una colla, i on algunes colles castelleres podran potenciar la presència al seu territori i mirar d'engrescar canalla a apuntar-s'hi fent elles mateixes les sessions del taller.


​​​Dit això, engeguem la maquinària i us animem a contactar amb nosaltres si coneixeu alguna escola, població, colla o espai interessat. Les opcions són moltes i variades! castelloscopi@gmail.com


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic