top of page

Els dimarts, dia de la mirada!

Queden 6 setmanes per a la presentació del Castelloscopi (dissabte 25 d'abril, recordeu!). Deixant de banda l'última, durant les altres 5, cada dimarts, us penjarem 5 mirades noves del Castelloscopi. Això vol dir un total de 10 mirades. Un 30% del total. Us quedarà, doncs, un 70% per descobrir a partir del dia 25 d'abril.

Algú dirà: "No hi veig gaire diferència respecte al que fèieu fins ara..."

Ara serà diferent. DOS DIES estarà penjada cada mirada, de dimarts a dijous. Ni un minut més. Ni un menys. I així cada setmana.

Premiem la clientela fidel, i així en fidelitzem de nova (digueu-nos estrategues).

Dimarts que ve, 6a mirada! I cada dimarts la següent. No us les perdeu!


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
bottom of page