top of page

Ja tenim tots els dispositius muntats!

Ha costat, però ja tenim tots els dipositius Raspberry Pi muntats, a punt de rebre el vídeo editat i començar a reproduir-lo en bucle.

Seran un total de 33 dispositius, amb tots els seus complements, tants com pantalles, comprats a Onda Radio. Com que ens els han deixat a molt bon preu, els incorporem com a col·laboradors del projecte. Podeu veure ja al seu logo al peu de pàgina. Gràcies companys!

També tenim ja quasi tota la instal·lació elèctrica a punt, així que aviat podrem començar a fer les primeres proves de funcionament. Anem lents, però anem lluny.

Screen Shot 03-10-15 at 03.24 PM.PNG

La placa

Screen Shot 03-10-15 at 03.23 PM.PNG

Tot el "kit"


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
bottom of page