top of page

La mirada de l'enxaneta a la "V" de l'11S supera les 1000 visualitzacions

La primera mirada feta pública, la de l'enxaneta en un 3d7 a la manifestació de la "V" del passart 11 de setembre, ha superat les mil visualitzacions a Youtube.

#videoenxanetaindependènciavmirada

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
bottom of page